Injektore

INJEKTORE

injektore


Injektore Diesel

ITALIA Diesel  bën riparimim te injektoreve te pompave te karburantit dhe  te gjithe llojeve te injektoreve.

Pajisjet tona janë përditësuar një bazë të rregullt dhe janë të fundit dhe
sofistikuar që jane prodhuar që jane dispozicion sot. Stafi jonë është i specializuar
në kurse  
trajnimi që jane të detyrueshme për të punuar në këtë fushë specializimi.

Italia Diesel ofron:

  • Testimin dinamik dhe ri-prodhimin e injektorët common rail
  • Rifabrikimi i  plote te  pompave common rail  te presionit te lartë.
  • Rifabrikimi, testimi dhe riprogramimi i VP30 dhe VP44
  • Rifabrikimi dhe kalibrimin e të gjithë pompat rrotulluese  elektronike inline.

Performanca:

ITALIA Diesel  ka krijuar një reputacion të gjatë Performance Tuning për automjetet me naftë .
Ne  ofrojmë  modifikim dhe riparim të plotë të dyno-ve te  kontrollit,
gjithashtu pompave mekanike, gjithashtu dhe pompa me peroformance te larte për off-road.